Lettertypen uploaden in Divi

Lettertypen uploaden in Divi

Half oktober 2017 heeft Elegant Themes de wens van veel Divi gebruikers verhoord en zijn de lettertype mogelijkheden enorm verbeterd. Zo zijn alle Google Fonts (600+) toegevoegd in zowel alle modules als in de Customizer, en is het op module niveau mogelijk om de...
Verticaal centreren van modules in Divi

Verticaal centreren van modules in Divi

Regelmatig komt de vraag langs hoe je ervoor kunt zorgen dat content in verschillende modules in een rij verticaal gecentreerd wordt. Bijvoorbeeld als je een afbeeldingsmodule en een tekstmodule naast elkaar wilt gebruiken, en de tekst niet de hele hoogte van de rij...